Ikon för Rikstermbanken

TRIPS

svensk term: TRIPS
förklaring:

Internationellt handelsavtal om immateriella rättigheter (patent, upphovsrätter och varumärken) som trädde ikraft 1996.

se även:

WTO

engelska termer: Trade Related Intellectual Property Rights
TRIPS
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista