Ikon för Rikstermbanken

GATS

svensk term: GATS
förklaring:

Internationellt avtal om tjänstehandel, som trädde ikraft 1995.

se även:

WTO

engelska termer: General Agreement in Trade in Service
GATS
 
källa: Centrum för Näringslivshistoria: Handelsordlista