Ikon för Rikstermbanken

skvadron

svensk term: skvadron
förklaring:

Samma som kompani inom kavalleri och husarregementen.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011