Ikon för Rikstermbanken

kompani

svensk term: kompani
definition:

del av ett regemente, ofta bestående av 100 till 150 man

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011