Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Militärhistorisk ordlista
utgivningsår 2011
sekretariatskommentar Av naturliga skäl är många av termerna föråldrade.
antal termposter 273
 
utgivare
organisation Centrala Soldatregistret