Ikon för Rikstermbanken

kavalleri

svensk term: kavalleri
definition:

förband som stred från, och förflyttade sig med, häst

 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011