Ikon för Rikstermbanken

avdelning

svensk term: avdelning
förklaring:

Finns tre vid varje kompani på ett infanteriregemente. Avdelningen bestod av en underofficer, två korpraler och två vice korpraler.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011