Ikon för Rikstermbanken

underofficer

svensk term: underofficer
förklaring:

Benämning för fanjunkare, sergeant fram till 1833 och där efter även för fältväbel, förare och rustmästare.

se även:
 
källa: Centrala Soldatregistret: Militärhistorisk ordlista | 2011