Ikon för Rikstermbanken

design

svensk term: design
förklaring:

Det finns många definitioner av vad design är. Ett övergripande begrepp för att beskriva arbetsprocesser eller lösningar där både estetiska och funktionella krav ingår. Design tillämpas för att utveckla attraktiva varor, tjänster, processer, budskap och miljöer. ”Design” är ett samlingsbegrepp som omfattar flera specialistområden, bl.a. industridesign, design av tjänster, webbdesign, formgivning, grafisk design.

se även:
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011