Ikon för Rikstermbanken

webbdesign

svensk term: webbdesign
definition:

design av digitala medier

anmärkning:

I första hand för webbplatser, programvaror för datorer och mobiltelefoner för Internetanvändning.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011