Ikon för Rikstermbanken

industridesign

svenska termer: industridesign
industriell design
definition:

arbete som utförs på processer, budskap, varor, tjänster eller miljöer avsedda att tillverkas i serie med hänsyn till såväl estetiska som praktiska, miljömässiga, produktions- och marknadsföringsmässiga samt ekonomiska kriterier

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011