Ikon för Rikstermbanken

nutritionsutredning

svensk term: nutritionsutredning
definition:

systematisk process, för att erhålla, verifiera och tolka data som är nödvändiga för att fatta beslut om det nutritionsrelaterade problemets natur och orsak

anmärkning:

Består av en kombination av subjektiva och objektiva parametrar som biokemiska data, antropometriska mått, fynd från fysisk undersökning samt nutritionsanamnes. Steget efter remiss och/eller screening. De specifika data som samlas in i utredningen varierar beroende på praktiska omständigheter, rutiner, individens medicinska diagnos och hälsotillstånd. Den kräver jämförelser mellan den information som samlas in och standarder, t.ex. referensvärden. Utredningen är en fortgående, dynamisk process vilken involverar inledande insamling av fakta, samt också kontinuerlig omvärdering och analys utifrån ny datainsamling. Utredningen leder fram till en bedömning, som bildar grund för vilken nutritionsdiagnos som skall ställas.

se även:
engelsk term: nutritional assessment
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016