Ikon för Rikstermbanken

nutritionsanamnes

svensk term: nutritionsanamnes
definition:

strukturerat samtal, omfattande en definierad tidsperiod, som syftar till att kartlägga ätandets olika dimensioner, såsom det totala intaget av näringsämnen, personlig historia, matvanorna i en social och kulturell kontext, möjligheter för matplanering och matinköp, hälsomedvetenhet, förutsättningar och motivation, begränsningar för att genomföra eventuell behandling (Källa: DRF Dietisternas Riksförbund, arbetsgrupp för etisk kod och terminologi.) 

anmärkning:

Inkluderar aptit, vikthistoria, fysisk aktivitet samt symptom och medicinsk information med betydelse för eventuell behandling. (Källa: DRF Dietisternas Riksförbund, arbetsgrupp för etisk kod och terminologi.) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016