Ikon för Rikstermbanken

kostanamnes

svensk term: kostanamnes
definition:

nutritionsanamnes som endast avser oralt intag (Källa: DRF Dietisternas Riksförbund, arbetsgrupp för etisk kod och terminologi.) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016