Ikon för Rikstermbanken

nutritionsdiagnos

svensk term: nutritionsdiagnos
definition:

aktuellt nutritionsproblem som kan försvinna eller förbättras genom nutritionsbehandling

anmärkning:

ADA har utarbetat 60 specifika nutritionsdiagnoser. Nutritionsdiagnosen ställs genom att syntetisera data från nutritionsutredningen.

se även:
engelsk term: nutrition diagnosis
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016