Ikon för Rikstermbanken

nutritionsbehandling

svensk term: nutritionsbehandling
definition:

tillämpning av dietetik i syfte att hantera nutritionsrelaterade problem vid olika sjukdomstillstånd (Källa: Julie O’Sullivan Maillet JS, Ellen Pritchett. American Dietetic Association: Scope of Dietetics Practice Framework. Journal of the American Dietetic Association 105 (4): 634–640, 2005) 

 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016