Ikon för Rikstermbanken

nutritionsproblem

svensk term: nutritionsproblem
definition:

det problem som skall åtgärdas eller förbättras med nutritionsbehandling och som betecknas med nutritionsdiagnos (Källa: DRF Dietisternas Riksförbund, arbetsgrupp för etisk kod och terminologi.) 

anmärkning:

Indelas i intag, kliniska, beteende/miljö problem. (Källa: DRF Dietisternas Riksförbund, arbetsgrupp för etisk kod och terminologi.) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016