Ikon för Rikstermbanken

nutritionsbehandlingsprocess

svensk term: nutritionsbehandlingsprocess
definition:

dietistens process för behandling av nutritionsproblem

anmärkning:

Innefattar nutritionsutredning, nutritionsdiagnos, nutritionsåtgärd, nutritionsuppföljning och utvärdering.

Huvudprocessen i dietistens yrkesutövning. Den syftar inte till att standardisera den individuella nutritionsbehandlingen av patienten, utan att etablera en standardiserad process för att bedriva nutritionsbehandling. (Källa: Julie O’Sullivan Maillet JS, Ellen Pritchett. American Dietetic Association: Scope of Dietetics Practice Framework. Journal of the American Dietetic Association 105 (4): 634–640, 2005) 

se även:
engelska termer: nutrition care process
NCP
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016