Ikon för Rikstermbanken

nutritionsbedömning

svensk term: nutritionsbedömning
definition:

sammanvägd bedömning av nutritionsutredningen

anmärkning:

Bygger på nutritionsutredning och leder till nutritionsdiagnos. (Källa: DRF Dietisternas Riksförbund, arbetsgrupp för etisk kod och terminologi.) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016