Ikon för Rikstermbanken

anamnes

svensk term: anamnes
definition:

patients egen beskrivning av hur sjukdomen uppstod, hur den ter sig och vilka symtom den ger/har gett

anmärkning:

Sjukdomens förhistoria. (Källa: Nationalencyklopedin. www.ne.se/jsp/customer/login.jsp) 

se även:
 
källa: DRF, Dietisternas Riksförbund: Terminologi Nutrition | 2016