Ikon för Rikstermbanken

transaminas

svenska termer: transaminas
aminotransferas
förklaring:

Transaminaser är en grupp s.k. enzymer. Det innebär att de påskyndar vissa kemiska reaktioner i kroppen. Transaminaserna är involverade i omsättningen av aminosyror, som bygger upp proteiner. Stora mängder av transaminaserna ASAT och ALAT i blodet kan bl.a. påvisa stora tumörer, hjärtinfarkt och eller leverskador.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008