Ikon för Rikstermbanken

ALAT

svenska termer: ALAT (förkortning) 
alaninaminotransferas (oförkortad form) 
definition:

Ett enzym som finns i bland annat lever och muskulatur. Vid exempelvis en hjärtinfarkt eller leverinflammation stiger halten ALAT i blodet. Med ett blodprov kan halten ALAT bestämmas och värdet kan användas för att ställa diagnos. För höga nivåer av enzymet i blodet kan ses om patienten har en skada på levern.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008