Ikon för Rikstermbanken

ASAT

svenska termer: ASAT (förkortning) 
aspartataminotransferas (oförkortad form) 
förklaring:

Aspartataminotransferas är ett enzym som framför allt finns i leverceller och hjärtceller. Förkortas ofta ASAT. Förhöjda nivåer av enzymet i blodet kan ses om patienten har en skada på levern eller hjärtat.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008