Ikon för Rikstermbanken

trabekelverket

svensk term: trabekelverket
definition:

vävnad i kammarvinkeln mellan ögats hornhinna och regnbågshinna

anmärkning:

Här sker utpassage av kammarvatten från ögat, man kan säga att det är ögats ”avlopp”. Eftersom det hela tiden nybildas kammarvatten måste balansen av in- och utflöde vara balanserad. Vid för högt tryck i ögat kan man få sjukdomen grön starr.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008