Ikon för Rikstermbanken

glaukom

svenska termer: glaukom
grön starr
definition:

Glaukom är en ögonsjukdom. Det finns flera former av glaukom, men gemensamt för alla är att trycket i ögat är för högt vilket ger skada på synnerven och man får försämrad syn. Det är ögats kammarvattens in- och utflöde ur ögat som reglerar trycket. Glaukom är en av de vanligaste orsakerna till blindhet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008