Ikon för Rikstermbanken

kammarvatten

svensk term: kammarvatten
definition:

klar vätska i ögats främre och bakre kamrar

anmärkning:

Kammarvattnet transporterar näringsämnen till linsen och hornhinnan, och transporterar bort slaggprodukter från de nämnda. Kammarvattnet nybildas hela tiden och transporteras också bort från ögat hela tiden. Denna balans mellan tillflöde och avflöde bestämmer ögats tryck. Ett lagom tryck behåller ögats form och funktion. Sjukdomen grön starr beror på ett för högt tryck i ögat.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008