Ikon för Rikstermbanken

spruta

svensk term: spruta
definition:

instrument som används vid tillförsel av läkemedel till t.ex. blodet, muskler eller under huden

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008