Ikon för Rikstermbanken

intrakutan

svensk term: intrakutan
definition:

inuti huden

anmärkning:

Exempelvis en intrakutan injektion.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008