Ikon för Rikstermbanken

subdermalt

svensk term: subdermalt
definition:

under huden

anmärkning:

Ett läkemedel som ges subdermalt ges oftast som ett implantat som opereras in strax under huden. Där kan det ligga och utsöndra läkemedel under en längre tid. På så sätt slipper man ta läkemedlet så ofta.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008