Ikon för Rikstermbanken

serumlipid

svensk term: serumlipid
definition:

fettämne som normalt finns i blodets serum

anmärkning:

Till dessa fetter hör kolesterol och triglycerider.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008