Ikon för Rikstermbanken

triglycerid

svensk term: triglycerid
förklaring:

Fett som vi får i oss i mat transporteras i kroppen som triglycerider. De består av glycerol med tre fettsyror bundna till sig. Mängden triglycerider är ett mått på hur stor risken är att drabbas av åderförkalkning. Därför finns det ett gränsvärde på 2 millimol per liter som inte bör överstigas.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008