Ikon för Rikstermbanken

peritonealdialysvätska

svensk term: peritonealdialysvätska
definition:

vätska som används vid peritonealdialys

anmärkning:

Vätskan pumpas in i bukhålan och det sker ett utbyte av näringsämnen och slaggprodukter över membranet. Vätskan töms efter en tid ut och tar då med sig slaggprodukterna från blodet.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008