Ikon för Rikstermbanken

peritoneum

svenska termer: peritoneum
bukhinna
definition:

dubbel hinna som täcker bukhålans insida och flera av bukhålans organ

anmärkning:

Vid peritonealdialys används patientens bukhinna som membran för att rena blodet.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008