Ikon för Rikstermbanken

peritonealdialys

svensk term: peritonealdialys
definition:

dialys där bukhinnan används som dialysmembran

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008