Ikon för Rikstermbanken

motoriska nervändslut

svenska termer: motoriska nervändslut
motoriska nervändar
förklaring:

De motoriska nerverna är nerver som leder rörelseimpulser från hjärnan till skelettmuskulaturen och dessa nerver kan påverkas med viljan. De motoriska nervändsluten är det ställe där impulserna överförs från en nerv till en annan. Detta omkopplingsställe kallas för en synaps och överföringen av impulser i de motoriska nerverna sker med hjälp av signalsubstansen acetylkolin.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008