Ikon för Rikstermbanken

synaps

svensk term: synaps
definition:

omkopplingsställe mellan två nervceller (neuron), det vill säga den plats där en nervimpuls går från ett presynaptisk neuron till ett postsynaptisk neuron eller till det organ som ska påverkas

anmärkning:

Överföringen mellan de två neuronen sker med hjälp av s.k. transmittorsubstanser.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008