Ikon för Rikstermbanken

transmittorsubstans

svensk term: transmittorsubstans
definition:

substans som överför signaler mellan celler

anmärkning:

Termen transmittorsubstans avser framför allt signaler som överförs från en nervcell till en annan, men avser även signaler som överförs mellan nervcell och andra celler.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008