Ikon för Rikstermbanken

acetylkolin

svensk term: acetylkolin
förklaring:

Acetylkolin är en signalsubstans och ett vävnadshormon i kroppen. Acetylkolin frisätts i nervändsluten, synapserna, och förmedlar impulser från nerverna till s.k. kolinerga receptorer. Acetylkolin är ensam förmedlare i det parasympatiska nervsystemet. När acetylkolin frisätts ses effekter som minskad hjärtaktivitet, minskat blodtryck, ökad mag-tarmaktivitet med mera. Acetylkolin har även en viktig funktion i hjärnan och en störd produktion är en del i Alzheimers sjukdom.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008