Ikon för Rikstermbanken

lymfoblast

svensk term: lymfoblast
definition:

cell som är ett förstadium till lymfocyter

anmärkning:

Lymfocyter är en typ av vit blodkropp, som utgör en del av immunförsvaret. Vid vissa typer av leukemi (blodcancer) så ökar produktionen av lymfoblaster kraftigt.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008