Ikon för Rikstermbanken

lymfocyt

svensk term: lymfocyt
förklaring:

En typ av vit blodkropp. Denna celltyp utgör en viktig del av immunförsvaret.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008