Ikon för Rikstermbanken

leukemi

svensk term: leukemi
förklaring:

Leukemi är ett samlingsnamn för flera olika varianter av blodcancer. Vid leukemi bildas det sjukligt mycket vita blodkroppar medan andra typer av blodceller istället minskar. Leukemier behandlas ofta med s.k. cytostatika, cellgifter.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008