Ikon för Rikstermbanken

cytostatikum

svenska termer: cytostatikum
cellgift
förklaring:

Cytostatika hämmar cellernas tillväxt, och används främst vid behandling av elakartade tumörer, cancer. De ger ofta kraftiga biverkningar, men är ändå användbara pga. att de har relativt god effekt på cancerceller.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008