Ikon för Rikstermbanken

katekolamin

svensk term: katekolamin
förklaring:

Katekolaminer är en grupp av substanser som bl.a. innefattar signalsubstanserna adrenalin, noradrenalin samt dopamin. Det är ämnen involverade i signalöverföring mellan nerver i både centrala nervsystemet, dvs. hjärnan och ryggmärgen, och det perifera nervsystemet, dvs. nerverna ute i kroppen.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008