Ikon för Rikstermbanken

noradrenalin

svensk term: noradrenalin
förklaring:

Den viktigaste signalsubstansen i det sympatiska nervsystemet. Noradrenalin är även ett hormon som bildas i binjuremärgen och frisätts vid fysisk och psykisk ansträngning. Frisättningen leder bl.a. till kärlsammandragning och ett ökat blodtryck.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008