Ikon för Rikstermbanken

autonoma nervsystemet

svensk term: autonoma nervsystemet
förklaring:

Det autonoma nervsystemet består av nerver som vi inte kan styra över med viljan, t.ex. de som reglerar hjärtats aktivitet, mag-tarmkanalens motorik och blodets cirkulation. Det autonoma nervsystemet delas in i två delar, det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Förenklat kan man säga att när det sympatiska nervsystemet aktiveras gör sig kroppen redo för att fly – hjärtfrekvensen ökar och blodtrycket ökar. Vid aktivering av det parasympatiska nervsystemet ses de raka motsatta effekterna: hjärtats verksamhet sjunker, blodtrycket sjunker, mag-tarmkanalens motorik ökar med mera.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008