Ikon för Rikstermbanken

perifera nervsystemet

svenska termer: perifera nervsystemet
PNS
definition:

alla delar av kroppens nervsystem som inte tillhör hjärna och ryggmärg

anmärkning:

Till PNS hör hela det autonoma nervsystemet, som innefattar nerver till kroppens inre organ. Autonoma nerver kan vi inte själva styra över. De reglerar bland annat tarmarnas och hjärtats arbete. Till PNS hör även nerver som är kopplade till skelettmuskulatur, hud och leder.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008