Ikon för Rikstermbanken

katalysera

svensk term: katalysera
definition:

påskynda eller utlösa en kemisk reaktion utan att förbrukas

anmärkning:

Detta sker genom att den energi som krävs för att reaktionen ska kunna ske sänks. I kroppen kan bland annat s.k. enzymer katalysera reaktioner.

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008