Ikon för Rikstermbanken

enzym

svensk term: enzym
definition:

ämne som, utan att förbrukas självt, påskyndar olika reaktioner

anmärkning:

Utan enzymer skulle många livsviktiga reaktioner i kroppen ej kunna ske.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008