Ikon för Rikstermbanken

katalysator

svensk term: katalysator
definition:

ämne som ökar reaktionshastigheten hos en kemisk reaktion utan att själv förbrukas eller förändras

anmärkning:

Katalysatorn sänker aktiveringsenergin.

 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008