Ikon för Rikstermbanken

kanyl

svensk term: kanyl
definition:

ihålig nål som används vid injektion eller infusion (tillförsel under längre tid)

se även:
 
källa: Fass-verksamheten, LIF: Ordlista | 2008